• Prvi psihiatrični pregled pri vseh duševnih motnjah;
  • dodatne diagnostične preiskave;
  • kontrolni psihiatrični pregled;
  • napotitev na psihoterapevtsko obravnavo;
  • pregledi in obravnave starostnikov;
  • psihiatrična zdravniška mnenja glede upravičenosti do različnih oblik pomoči;
  • pridobitev drugega psihiatričnega mnenja.

Recommended Posts