Nevrologija je medicinska veda, ki se ukvarja z diagnostiko in zdravljenjem bolezni, ki prizadenejo periferni, osrednji ali avtonomni živčni sistem. Pri ambulantnem nevrološkem pregledu na osnovi anamneze in kliničnega pregleda nevrolog opredeli bolezen, odredi nadaljnje diagnostične preiskave in ustrezno zdravljenje. Med najpogostejše bolezni uvrščamo možgansko kap, glavobole, epilepsijo, demenco, multiplo sklerozo in polinevropatije.

Nevrorehabilitacija je medicinska veda, ki pomaga bolnikom čim bolje živeti s posledicami nevroloških bolezni ali poškodb. Posledice bolezni ali poškodb živčevja, kot so na primer težave z gibanjem, občutenjem zunanjih dražljajev, nevropatsko bolečino, psihološke spremembe, zmanjšujejo bolnikove zmožnosti in s tem samostojnost.  Nevrorehabilitacija poskuša s pomočjo timskega pristopa nasloviti bolnikove težave celovito in prikrojeno posameznemu bolniku ter njegovim bližnjim.