V psihiatrični ambulanti nudimo storitve prvega psihiatričnega pregleda, ob katerem opredelimo težave. S pomočjo dodatnih diagnostičnih preiskav postavimo diagnozo ter svetujemo primeren način obravnave. Ob kontrolnih pregledih je možno zdravljenje nadaljevati pri nas, vključuje splošno psihiatrično obravnavo in svetovanje, pri vseh duševnih motnjah. Kadar je primerna psihoterapevtska obravnava, vas lahko usmerimo na ustrezne psihoterapevte. Opravljamo tudi storitve diagnostičnih pregledov in obravnave pri starostnikih. Izdajamo psihiatrična zdravniška mnenja glede upravičenosti do različnih oblik pomoči, kot je dodatek za pomoč in postrežbo ali mnenje ob načrtovanem sprejemu v dom upokojencev. Psihiatrični pregled lahko opravite tudi za pridobitev drugega mnenja glede ustreznosti zdravljenja vaše bolezni