asist. mag. Peter  Kecelj, dr. med., specialist internist

doc. dr. Nada Kecelj Leskovec, dr. med., specialist dermatovenerolog, flebolog

Majda Koser Zore, dr. med., specialist medicine dela, prometa in športa

doc. dr. Alenka Horvat, dr. med., specialist nevrolog

Jure Dolenc, dr. med., specialist internist

Boštjan Bercko, dr. med., specialist internist

Ksenija Rovan Krivec, dr. med., specialist internist

Špela Tadel Kocjančič, dr. med., specialist kardiolog

Petra Mrkša, dr. med., specialist radiolog

Katja Stošicky, dr. med., specialist radiolog

Marko Mlinarič, dr.med., specialist ginekolog in porodničar

asist. dr. Mateja Starbek Zorko, dr. med., specialist dermatovenerolog

Jernej Kukovič, dr. med., specialist dermatovenerolog

Pawel Mieczyslaw Leskiewicz, dr.med. specialist kirurg

asist. dr. Lovro Suhodolčan, dr. med., specialist ortopedske kirurgije

asist. Jure Urbančič, dr. med., specialist otorinolaringolog

doc. dr. Jurij Bon, dr.med., specialist psihiater

Bernarda Brudar, diplomirana medicinska sestra

Karin Mezga, diplomirana medicinska sestra

Ema Kosi, medicinska sestra

Sabina Povirk, medicinska sestra

Irena Todorović, univ. dipl. upravnih ved

Anita Hrnčič, ekonomistka

Peter Kecelj ml., univ. dipl. ekonomist